Rebrendiranje kompanije „Madnet“

 

Klijent: Madnet
Projekat: Brend identitet

Kompanija koja je lider u Pančevu i okolini u pružanju usluga interneta, televizije i telefonije. Mi smo u saradnji sa timom Madnet-a radili na razvoju novog brend identiteta. Krenuli od preseka trenutnog stanja i kako korisnici percipiraju Madnet, zatim smo repozicionirali brend u strateškom smislu odakle je proistekao slogan „Uvek povezani“. Rešenje za vizuelni identitet je takvo da smo odlučili da znak bude nosilac poruke da Madnet povezuje ljude i omogućava im komunikaciju. Crvena boja je zadržana kao jedan od važnih segmenata brend identiteta i kao veza sa prethodnim po čemu je Madnet bio prepoznatljiv. Ova odluka se pokazala kao pun pogodak jer prihvatanje novog brend identiteta je prošlo izvanredno od strane zaposlenih i kupaca, čime je Madnet dobio novu energiju i kurs prema daljem rastu i razvoju.