Korporativni godišnji materijal
za kompaniju „Telekom Srbija“

 

Klijent: McCann
Projekat: Korporativni materijal

U saradnji sa agencijom McCann dizajnirali smo godišnji korporativni materijal za jednu od najvećih telekomunikacionih kompanija u regionu „Telekom Srbija“. Kako je uspostavljena nova strategija u komunikaciji i novi vizuelni identitet kompanije bilo je potrebno to i prikazati kroz korporativni materijal. Nosioci vizuelne komunikacije su velike ličnosti srpske istorije iz domena nauke i umetnosti, koje su svojim radom doprinele kreiranju veza između ljudi na globalnom nivou. Za svaku ličnost vezuju se, kako apstraktni, tako i realni elementi iz domena njihovog stvaralaštva, vešto uklopljeni u jednu grafičku celinu. Celina unutar koje svakim pogledom posmatrač otkriva novi smisleni element.